Dźwiękowy Domek Emocji

Dźwiękowy domek emocji

Projekt Dźwiękowy domek emocji był realizowany od sierpnia 2015 r do maja 2016 r. Projekt konstytuowały dwa wydarzenia: publikacja książki pt.  Dźwiękowy domek emocji oraz realizacja warsztatów muzycznych, których podstawą merytoryczną oraz integralną częścią działań warsztatowych była książka. Planujemy kontynuację projektu pod nazwą Viva w filharmonii – Dźwiękowy domek emocji II.

Dźwiękowy domek emocji
Edukacja muzyczna z elementami arteterapii (muzykoterapia, choreoterapia, drama).
W trakcie naszych warsztatów odwiedziliśmy razem z naszą małą bohaterką Vivą muzyczne krainy, którym towarzyszyły różne emocje.

Kraina Presto i Kraina Adagio (szybka i wolna)
Emocje: złość, gniew, cierpliwość, rozbawienie.

Bajka_2Bajka_4

Kraina Molowa i Kraina Durowa (smutna i wesoła).
Miasteczko Chochlikowych Śmieszków.
Emocje: smutek, samotność, zmartwienie, niepokój, radość, zachwyt, przyjaźń.
Bajka_5Bajka_10
Kraina Wysokich i Kraina Niskich Dźwięków.
Klucz wiolinowy i basowy
Emocje: kłótliwość, ciekawość, strach, radość, zarozumiałość, skrucha, zadowolenie, wstyd.
 Bajka_8Bajka_6
Kraina Forte i Kraina Piano (głośna i cicha)
Emocje: strach, niepokój, obawa, lęk, zadowolenie, spokój, przyjemność.
Bajka_11Bajka_12

Wykonawcy:
Alina Adamczyk – prowadzenie, koordynator, arteterapeutka, muzykoterapeutka
Agnieszka Sepioło – muzykoterapeutka, fortepian
Katarzyna Masiulanis-Czechowicz – (wysoka Panienka z Krainy Wiolinowej)
Grażyna Jursza – flet  (smutna Panienka z Krainy Molowej)
Roman Huzior – kontrabas (miś z krainy Basowej)

OKŁDKA DŹWIĘKOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka relacja i pierwsze wrażania, którymi autorka projektu i uczestnicy podzielili się na antenie
Radia eM i Telewizji TELPOL.