Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Viva w Filharmonii Śląskiej
MUZYKOTERAPIA DLA DZIECI  ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

g. 9.45 – 10.30
g. 11.00 – 11.45

Zajęcia będą dopasowane do potrzeb grupy, po wcześniejszej konsultacji z opiekunem.
W muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od:

 • stanu zdrowia
 • wieku
 • rodzaju zaburzeń
 • posiadanych umiejętności

Cele:

 • w wymiarze poznawczym – stymulacja wyobraźni, pamięci, koncentracji
  i podzielności uwagi, poszerzenie wiedzy o sobie
 • w wymierzę emocjonalnym – aktywizacja emocji, wyzwalanie/wyładowanie emocji, wyciszanie, panowanie nad emocjami, uwrażliwianie, empatia
 • w wymiarze społecznym – komunikowanie się i nawiązywanie relacji, uwrażliwianie na innych, zmniejszenie poczucia izolacji, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • w wymiarze motywacyjnym – wzbudzanie motywacji do działania, pokonywanie niechęci do zmian, poprawa samooceny
 • w wymiarze psychomotorycznym – kształtowanie spontanicznego ruchu i ekspresji, orientacji czasowo-przestrzennej, poprawa koordynacji ruchów, redukcja napięć psychofizycznych

TERMINY:


24 PAŹDZIERNIKA
21 LISTOPADA
5 GRUDNIA
6 LUTEGO
6 MARCA
3 KWIETNIA
15 MAJA

Cena: 15,-zł/dziecko

UWAGA! Trzy pierwsze grupy które się zgłoszą do nas, zajęcia w cenie 1 zł od osoby

Prowadzenie:
Alina Adamczyk
Agnieszka SepiołoSara Knapik-Szweda

Koordynator
Alina Adamczyk
Tel. 514 878 606
tel. 32 351 17 03

ZAPISY:
Wychowawców, nauczycieli i rodziców zainteresowanych cyklem Viva w Filharmonii – Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres:  a.adamczyk@filharmonia-slaska.eu z podaniem:

 1. dnia i godziny spotkania
 2. wieku dzieci/dziecka
 3. rodzaju zaburzeń
 4. liczby uczestników

Po potwierdzeniu rezerwacji terminu przez koordynatora zajęć, prześlemy Państwu nr konta na który  należy dokonać wpłaty.

UWAGA!

 • warsztaty odbędą się przy zebraniu grupy minimum 10-osobowej
 • prosimy aby dzieci miały buty zmienne i wygodny sportowy strój
 • zgłoszenie dziecka na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją fotografowania
  i filmowania dzieci w trakcie warsztatów. Prosimy o podpisanie pisemnej zgody
 • wybrane zdjęcia dzieci i krótki film zostaną zamieszczone na stronie internetowej Filharmonii Śląskiej oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Filharmonię Śląską oraz w mediach w celu informacji i promocji

PROJEKT OBJĘTY MECENATEM MIASTA KATOWICE 2016-2017

Zapraszamy!